در صنعت، لوازم مصرفی بسیار زیادی وجود دارد که از جمله آنها کابلشو و موف است.

کابلشو (Cable shoe) دستگاهی است که برای اتصال کابل ها به وسایل برقی، کابل های دیگر، سطوح یا سیستم و مکانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

گیره هایی که سیمها را به باتری اتومبیل متصل می کنند، نمونه متداول کابلشو هستند.

شما با این قطعه صنعتی میتوانید امنیت و حفاظت را برای محیط کار خود به ارمغان بیاورید.

کابلشو مراحل ساخت بسیار پیچیده ای ندارد و همین سادگی در ساخت باعث ایجاد سادگی در استفاده از این قطعه صنعتی شده است.

فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو شاید از خاطرات ما حذف نشود! در همان آتش سوزی یکی از عوامل موثر را میتوان کابلشو دانست.

در صورتی که در آن ساختمان از کابلشو مرغوبی استفاده نشده باشد ممکن است اتصالات سیم و کابل ها به خوبی با یکدیگیر برقرار نشده باشند و در نهایت خطر جرقه زدن وجود داشته باشد.

استفاده از کابلشو مرغوب باعث از بین رفتن این خطرات میشود.

انواع کابل شوهای موجود در بازار از تنوع بسیاری برخوردارند.

همین موضوع باعث می شود تا حتی یک فرد با تجربه نیز برای یک انتخاب مطمئن و ایمن سردرگم شود.

قیمت کابلشو آنچنان بالا نیست که بخواهیم جانمان را به خطر بی اندازیم!